Wat falt der te winnen?


De sylalvestêdetocht is in útdaging dy't jo mei josels oan gean. Slagget it om de tocht út te silen dan hawwe jo de wichtichste priis al binnen: It sylalvestêdekrúske! Dêrneist binne der ferskate wikselprizen te winnen foar de rapste dielnimmer(s). Ek is der in priis foar de rapste op de Luts (de boompriis). Wa't nei ôfrin fan de tocht in parkoerrekôr yn hannen hat wint in lekkere flesse Weduwe Joustra. Faaks bin der letter noch mear prizen beskikber.

Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Repko Snits foar al jo sportprizen Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Stichting Ramon scoort tegen kanker